Stuur makkelijk een creditfactuur

Iedereen verstuurt weleens een foutieve factuur of krijgt te maken met annuleringen door een klant. Op z’n moment maak je een creditfactuur. Dit doe je om te voorkomen dat er twee facturen met hetzelfde factuurnummer in omloop zijn.

Wat is een creditfactuur?
Een creditfactuur of creditnota is een factuur waarop een bedrag dat al in rekening is gebracht wordt gecorrigeerd of kwijtgescholden.

Waarom stuurt u een creditnota?
Met een creditfactuur kunt u een correctie doen op een bestaande factuur. Voorbeeld: u factureert tweehonderd stuks, terwijl dit er maar twintig moesten zijn. Wanneer u de factuur aanpast en opnieuw verstuurt, zijn er op dat moment twee verschillende facturen in omloop met hetzelfde factuurnummer. Bij een eventuele controle van de Belastingdienst is het soms lastig te herinneren of te bewijzen welke factuur de juiste was. 

Volgens de wet bent u als ondernemer verplicht om een deugdelijke administratie te houden. Het is daarom verstandig met creditfacturen te werken en administratieve onduidelijkheden te voorkomen.

Hoe maakt u een creditfactuur?
De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan een factuur. Dit zijn wettelijk verplichte gegevens. Staan deze gegevens niet op de rekening dan kan het gebeuren dat uw klant zijn btw niet kan terugvorderen. Deze eisen gelden voor alle facturen, dus ook voor creditfacturen.

Een creditfactuur krijgt een apart factuurnummer en een negatief getal. Naast de creditfactuur maakt u ook een nieuwe factuur met daarop het juiste bedrag. Deze factuur krijgt een ander factuurnummer.

Bij het corrigeren van een factuur zijn er dus drie facturen in omloop: de foutieve factuur, de creditfactuur en de nieuwe, ,;gecorrigeerde factuur.

Aparte creditfactuurnummers
De meeste ondernemers gebruiken voor zowel facturen als creditfacturen dezelfde factuurreeks. Een andere mogelijkheid is om de factuurreeksen te scheiden. Bijvoorbeeld: F02022017 in de reeks normale facturen en C02022017 voor creditfacturen. 

Wanneer u veel creditfacturen verstuurt, is het overzichtelijker om twee reeksen te hanteren.

Btw en creditnota
Een creditfactuur wordt net als een gewone factuur opgenomen in de boekhouding. Btw op creditfacturen wordt daarom hetzelfde verwerkt als bij een gewone factuur.

Heeft u btw reeds afgedragen, maar is de factuur niet betaald? Dan kunt u via een separaatverzoek aan de Belastingdienst uw btw terugvorderen. De niet-betaalde factuur boekt u in de administratie als oninbare factuur.


Bron: SnelStart.nl